21.04.2023

Vyklízení objektů

Vyklízení objektů Při objednávce vyklízení je třeba počítat i s nemalou částí ceny v podobě platby za vyvezený odpad do sběrného dvora nebo na skládku, v případě velkého množství odpadu se potom domlouvá i kontejner.
Kontaktujte nás na emailu [email protected] nebo na telefonním čísle 604 379 558
Na místo se přijedem podívat, domluvíme se na datu a celkové ceně.